FUARLARIMIZ

Powerelec Ghana 2016

01-03 EYLÜL 2016   GANA - ACCRA

ULUSLARARASI ENERJİ-ELEKTRİK FUARI

26 milyon nüfusa sahip olan Gana’da Enerji açığının çok olması sebebi ile ülke’de sürekli bir yapılanma sözkonusudur.2016 yılında enerjisinin %10’u yenilenebilir enerji kaynaklarından, %6’sı güneş enerjisinden gelen 155 MW’lık Nzema enerji santrali devreye girecektir. Bu Afrika’daki en büyük enerji santralidir. 100.000 kırsal haneye elektrik sağlayacaktır. Hükümet kısa vadede şimdiden Karadeniz Enerji Grubu (Karpower International) ile 450MW’lık bir projeye imza attı.Kentleşmedeki hızlı artış (2020 yılına kadar %60 olması bekleniyor) daha fazla elektriğe ihtiyaç duyulmasını sağlıyor.2015-2016 yılı için hedef 5000Mw enerji; önümüzdeki 20 yıl içinde de önemli yabancı yatırım, özel sermaye ve teknik uzmanlık gerektiren ek 4000 Mw’ın üstünde enerji ihtiyacı beklenmektedir.

•    Gana ekonomisinin hizmet ve üretimdeki %9 ve tarımdaki %3’lük büyüme ile yakın zamanda %6-8 arasında büyümesi bekleniyor.
•    Gelişen hizmet sektörü, ülkenin işgücünün yaklaşık %30’unu istihdam etmektedir. Ulaşım, enerji, taşımacılık ve bankacılık hızla büyüyen alt sektörlerdir.
•    Gana 2009-2012 yılları arasında ortalama 3 milyar $’lık Doğrudan Yabancı Yatırımla iç pazarda büyük bir gelişme gösterdi.
•    Yatırım fırsatları; bankacılık ve finanstan enerjiye, ulaşıma ve altyapı sektörlerine kadar birçok farklı alanı kapsamaktadır.
•    Ülke yatırımcı dostu ve kapsamlı bir mevzuata sahiptir.
•    Ekonomik açıdan genç faal nüfus, hızlı kentleşme ile ülke içindeki büyüme fırsatlarını temsil etmektedir.
•    Gana, Dünya Bankası tarafından “İş Yapma Kolaylığı” konusunda "Yüksek" bir skor aldı.
•    Enerji talebi yılda %12 artmaktadır.
•    Hedeflenen enerji üretiminin %10’u Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından
•    Üretim, Transmisyon ve Dağıtım hizmetleri için önümüzdeki 10 yıl içinde 4 Milyar $’lık yatırım gerekmekte

Elverişli büyüme olanakları: IMF’in son Bölgesel Ekonomik Görünüm toplantısında Sahra Altı Afrika Coğrafyası’ nın 2015 yılında %4,5 genişlemesi beklenmektedir. Bu rakam bölgenin Dünya üzerindeki en hızlı gelişen bölge olacağını göstermektedir.

SAHRA-ALTI AFRİKASI’NDA ENERJİ SEKTÖRÜ FIRSATLARI
Sahra-altı Afrika bölgesi dönüştürücü potansiyeli ve cazip yatırım fırsatlarının benzersiz bir bileşimini sunar. Ülkelerin çoğunda elektrik pahalı dizel jeneratörler tarafından, dünya çapındaki tüketicilerin ödediği fiyatın 3-6 katı arasında bir tutarla sunulmaktadır.

 


PARTNERLERİMİZ